Mgr. Eva Minaříková


Mgr. Eva Minaříková, Čísla a ukazatele

Objem zakázek

 • Týdně přijmu cca 10 zakázek
 • Týdně průměrně přeložím dle dohody počet normostran

Moje kapacita

 • Maximálně přeložím 10 normostran za den

Poznámka

Přeložím maximálně 10 normostran za den. Dávám přednost přesnosti před rychlostí.

Rychlost překladu závisí také na kvalitě předaných dokumentů (na jejich čitelnosti, srozumitelnosti) a na tom, zda se jedná o aktivní nebo pasivní překlad.

Složení mých zákazníků

 • Moji zákazníci pracují v oblastech:

  -služby,
  -obchod,
  -právní zastupování,
  -cestovní ruch,
  -zdravotnictví,
  -průmyslová výroba,
  -stavebnictví,
  -stravování apod.

  75% mých klientů jsou soukromé osoby požadující překlad osobních dokumentů, právních listin, soudních rozhodnutí, daňových přiznání, certifikátů, atestů, překlad výpisu z trestního rejstříku se soudním ověřením.

  Ostatní klienti jsou státní orgány (Okresní soud Hodonín) nebo místní firmy, které vyžadují překlady smluv, atestů nebo certifikátů .

Mgr. Eva Minaříková

Blatnička 1, Blatnička
Reklama:

Jazykové weby