Mgr. Eva Minaříková


Mgr. Eva Minaříková, Mé překladatelské služby

Jazyky, které překládám

Angličtina •  Čeština

Co nejvíce překládám

Diplomy a osvědčení • Osvědčení • Oddací listy • Rozhodnutí soudu • Rodné listy • Smlouvy • Úmrtní listy • Výpisy z rejstříků

 • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Korespondence •  Lékařské zprávy a dokumentace •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Úmrtní listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení
 • Právní dokumenty Notářské listiny •  Osvědčení •  Protokoly •  Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Výpisy z rejstříků •  Znalecké posudky •  Zplnomocnění
 • Technické dokumenty Atesty

Obory a odbornosti

Daně • Cestovní ruch • Vinařství • Pedagogika a vzdělávání • Marketing • Medicína a zdravotnictví • Zahradnictví • Právo

Moje překladatelské služby

Kromě překladů provádím i soudní ověření právních a osobních dokladů:

 • rodných a oddacích listů, úmrtních listů,
 • vysvědčení a diplomů,
 • výpisů z obchodního a trestního rejstříku,
 • certifikátů, atestů,
 • znaleckých posudků,
 • lékařských zpráv,
 • soudních rozhodnutí,
 • daňových přiznání,
 • obchodních a pracovních smluv.

Související služby

 • Překlady se soudním ověřením  –

  Po domluvě s klientem se dohodneme na způsobu dodání a odevzdání zakázky (osobně, poštou)

 • Zajištění tisku ve více kusech  –

  černobílý i barevný laser

Používám CAT nástroje

 • SDL Trados Studio  –

  Používám software Trados Studio 2019, včetně databáze softwaru Multiterm. Databáze pro oblast smluv (obchodní, pracovní, darovací aj.), bankovnictví, lékařské zprávy, technická dokumentace.

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Překlad z českého do anglického jazyka cena za 1 normostranu (1800 znaků, včetně mezer)  270-300,- Kč/NS (podle náročnosti)
Překlad z anglického do českého jazyka cena za 1 normostranu  250-300,- Kč/NS (podle náročnosti)
Překlad odborného textu cena za 1 normostranu  dle domluvy
Soudní ověření  neúčtuji
Další stejnopisy přeloženého textu včetně soudního ověření  50,- Kč
Náročné formátování tabulky, grafika - příplatek za 1 normostranu  50,- Kč
Práce o víkendu příplatek za práci o víkendu  neúčtuji

Poznámka

Nejsem plátcem DPH.
Normostranou se rozumí 1800 znaků cílového textu včetně mezer a výsledná cena je podle počtu znaků v cílovém textu.
V obchodních podmínkách nejdete návod jak orientačně zjistit počet normostran vašeho dokumentu.

Reklama:

Jazykové weby