Mgr. Eva Minaříková


Mgr. Eva Minaříková, Příjem a zpracování zakázek

Příjem a průběh překladatelských zakázek

Zakázky přijímám telefonicky (775 331 523) nebo elektronicky (e.minariko@atlas.cz). Dávám přednost elektronické formě. Pro co nejpřesnější stanovení ceny a termínu dodání zašlete dokument přímo s poptávkou a požadovaným termínem. Po potvrzení objednávky začínají práce na překladu. Poté obdržíte vyhotovený překlad v termínu a v dohodnuté formě (emailem, fyzicky). Pokud má zákazník specifické požadavky, snažím se mu vždy vyjít vstříc.

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Zakázky přijímám telefonicky na čísle 775 331 523 nebo elektronicky emailem – e.minariko@atlas.cz.

Vzhledem k tomu, že písemná domluva je přesnější, preferuji písemnou formu emailem, nebo alespoň písemné potvrzení základních bodů objednávky.

Pokud jde o přesnou kalkulaci ceny, provádí se podle rozsahu textu v cílovém jazyce, a to podle počtu normostran.
Můžete si předem orientačně zjistit počet normostran vašeho dokumentu následujícím způsobem:
U wordového dokumentu najdete tyto údaje v záložce „Revize“, v ikonce „123 Počet slov“ (ve starších verzích MS Office je „Počet slov“ pod záložkou „Nástroje“). Rozsah v normostranách zjistíte vydělením „Počtu znaků (včetně mezer)“ číslem 1800 (tj. 30 řádků po 60 znacích).

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Klient by měl předem vědět

  • k jakému účelu bude překlad sloužit,
  • jaký je termín odevzdání zakázky a
  • v jaké formě musí být překlad odevzdán (forma papírová, elektronická, typ formátu).

Pouze u překladu se soudním ověřením byste se měli předem rozhodnout, jestli chcete dokument svázat s originálem nebo s jeho ověřenou kopií a jakým způsobem mi chcete předat dokument ke svázání (poštovním nebo osobním doručením).

Všechny další potřebné informace si od vás zjistím sama telefonicky nebo emailem (obor překladu, rozsah, apod.)

Mgr. Eva Minaříková

Blatnička 1, Blatnička
Reklama:

Jazykové weby