Mgr. Eva Minaříková


Mgr. Eva Minaříková, Titulek

Příjem a průběh překladatelských zakázek

Zakázky přijímám telefonicky (775 331 523) nebo elektronicky (e.minariko@atlas.cz). Dávám přednost elektronické formě. Pro co nejpřesnější stanovení ceny a termínu dodání zašlete dokument přímo s poptávkou a požadovaným termínem. Po potvrzení objednávky začínají práce na překladu. Poté obdržíte vyhotovený překlad v termínu a v dohodnuté formě (emailem, fyzicky). Pokud má zákazník specifické požadavky, snažím se mu vždy vyjít vstříc.

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Zakázky přijímám telefonicky na čísle 775 331 523 nebo elektronicky emailem – e.minariko@atlas.cz.

Vzhledem k tomu, že písemná domluva je přesnější, preferuji písemnou formu emailem, nebo alespoň písemné potvrzení základních bodů objednávky.

Pokud jde o přesnou kalkulaci ceny, provádí se podle rozsahu textu v cílovém jazyce, a to podle počtu normostran.
Můžete si předem orientačně zjistit počet normostran vašeho dokumentu následujícím způsobem:
U wordového dokumentu najdete tyto údaje v záložce „Revize“, v ikonce „123 Počet slov“ (ve starších verzích MS Office je „Počet slov“ pod záložkou „Nástroje“). Rozsah v normostranách zjistíte vydělením „Počtu znaků (včetně mezer)“ číslem 1800 (tj. 30 řádků po 60 znacích).

Co si rozmyslet před objednáním služeb

Klient by měl předem vědět

  • k jakému účelu bude překlad sloužit,
  • jaký je termín odevzdání zakázky a
  • v jaké formě musí být překlad odevzdán (forma papírová, elektronická, typ formátu).

Pouze u překladu se soudním ověřením byste se měli předem rozhodnout, jestli chcete dokument svázat s originálem nebo s jeho ověřenou kopií a jakým způsobem mi chcete předat dokument ke svázání (poštovním nebo osobním doručením).

Všechny další potřebné informace si od vás zjistím sama telefonicky nebo emailem (obor překladu, rozsah, apod.)

Reklama:

Jazykové weby